%10’luk Başarı Dilimine Giren Öğrencilerin İş Akış Süreci
Açık İhale İş Akış Süreci
Akademik Birim Kurulu-Akademik Birim Yönetim Kurulu Kararlarını Alma ve Dağıtma İş Akış Süreci
Akademik Birim Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci
Aylıksız İzin İş Akış Süreci
Bağış veya Yardım Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
Burs İşlemleri İş Akış Süreci
Dayanıklı Taşınırların Kullanım Suretiyle Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
Ders Havuzuna Yeni Ders Ekleme İş Akış Süreci
Ders Muafiyet İşlemleri İş Akış Süreci
Ders Planının Güncellenmesi İş Akış Süreci
Devir Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
Devretme Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
Diploma İkinci Nüshası İş Akış Süreci
Diploma İşlemleri İş Akış Süreci
Doğrudan Temin 22A-B-C İş Akış Süreci
Doğrudan Temin 22D İş Akış Süreci
Ek Ders İş Akış Süreci
Haftalık Ders Programının Oluşturulması İş Akış Süreci
Hakediş İş Akış Süreci
Harç veya Öğrenim Ücreti İade İşlemleri İş Akış Süreci
Hurdaya Ayırma Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İç İmkanlarla Üretilen Taşınırların Giriş İşlemlerine İlişkin İş Akış Süreci
İç ve Dış Yazışma İş Akışı Süreci
İhale Dökümanına Şikayet İş Akış Süreci
İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi İş Akış Süreci
Jüri Üyelik Ücreti İş Akış Süreci
Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Süreci
Kesinleşen İhaleye İtiraz İş Akış Süreci
Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
Maaş Hazırlama İş Akış Süreci
Mal Bildirimi İş Akış Süreci
Mazeret Sınavı İş Akış Süreci
Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akış Süreci
Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci
Öğrenci Belgesi , Transkript Verme
Öğrenci Disiplin İşlemleri  İş Akış Süreci
Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Süreci
Öğrenci Kimlik Kartını Kaybetme İşlemi İş Akış Süreci
Öğrenci Kontenjanları İş Akış Süreci
Öğrenci Stajı İş Akış Süreci
Öğretim Planı İşlemleri İş Akış Süreci
Pazarlık İhalesi Usulü Mal Ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci
Refakat İzni İşlemleri İş Akış Süreci
Sağlık İzni İşlemleri İş Akış Süreci
Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
Satınalma Karar Süreci İş Akış Süreci
Sayım Fazlası Taşınırların Girişine İlişkin İş Akış Süreci
Sayım ve Sayım Sonrasına İlişkin İş Akış Süreci
Sınav Ekraklarının Saklanması İş Akışı
Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci
Sınav Sonuçları İlanı İş Akış Süreci
Sınavlara İtiraz İş Akış Süreci
Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci
Taşınır Yönetim Hesabına İlişkin İş Akış Süreci
Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci
Telefon, Doğalgaz ve Su Faturası İş Akış Süreci
Tüketim Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
Üniversite Öğrenci Konseyi Seçimi İş Akış Süreci
Üniversitelerarası Yatay Geçiş  İş Akış Süreci
Üniversiteyi Temsilen Öğrenci Görevlendirmesi 
Yaz Okulu İş Akış Süreci
Yeni Kayıt Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci
Yıllık-Mazeret İzin İşlemleri İş Akış Süreci
Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Harcırah Ödemeleri İş Akış Süreci
Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci