Malkara Meslek Yüksekokulu
NKU Radyo

 

 

 

 

 

 

Malkara Meslek Yüksekokulu Akademik Personeli

Müdür

Öğr. Gör. Metin DAĞ

mdag@nku.edu.tr

Elektrik Programı

Öğr. Gör. Engin GÜRFİLİZ

egurfiliz@nku.edu.tr

Öğr. Gör. Ender ÇAKAL
Müdür Yrd.

ecakal@nku.edu.tr

Makine Programı

Öğr. Gör. Metin DAĞ
Müdür

mdag@nku.edu.tr

Öğr. Gör. O. Burak AKALAN

bakalan@nku.edu.tr

Gıda Teknolojisi Programı

Öğr. Gör. Rahmiye SEZER

rsezer@nku.edu.tr

Öğr. Gör. Deniz AZABAĞAOĞLU
Müdür Yrd.

dazabagaoglu@nku.edu.tr

Öğr. Gör. Yasemin A. ALBAYRAK

yalbayrak@nku.edu.tr

İşletme Yönetimi Programı

Öğr. Gör. Dr. Serhat SEZEN

ssezen@nku.edu.tr

Öğr. Gör. İbrahim BAYINDIR

ibayindir@nku.edu.tr

Öğr. Gör. Nurgül BAŞAR

nbasar@nku.edu.tr

   

Pazarlama Programı

Öğr. Gör. Dr. Leyla ÇELİK

lcelik@nku.edu.tr

 

 

Beden Eğitimi

Öğr. Gör. Okşan GÜRFİLİZ

ogurfiliz@nku.edu.tr

Matematik

Öğr. Gör. Rüya ÜZEN

ruzen@nku.edu.tr

 

 

 

 

Malkara Meslek Yüksekokulu İdari Personeli

Yüksekokul Sekreteri

Tarık YURT

tyurt@nku.edu.tr

Özel Kalem (Santral)

Şef Emine GÜR

eminegur@nku.edu.tr

Öğrenci İşleri

Şef Fezayir YILMAZGÜÇ

fyilmazguc

 Taşınır Kontrol Yetkilisi ve Muhasebe

Bilgisayar İşletmeni Erdal GÜL

 egul@nku.edu.tr

   

 

 

 

 

 UA-51204629-5