Malkara Meslek Yüksekokulu
NKU Radyo

 

 Tekirdağ il merkezinin yaklaşık 56 km batısında yer almaktadır. Tekirdağ ilinin toprak alanı bakımından en geniş ilçesidir. Tekirdağ ilinin en önemli dağı olan Tekir Dağları Malkara’ya 25 km. mesafededir. Ganos dağı, Tekir sıra dağlarının en önemli yükseltisidir. İlçede belli başlı ovalar ise; Evrenbey, Kırıkali, Hacısungur, Gözsüz, Karacahalil, Kalaycı, Sağlamtaş, İbribey ovalarıdır. Karaiğdemir ve Kadıköy barajları da en önemli yapay göllerdir. İlçenin sahip olduğu toprakların büyük bir kısmı tarıma elverişli alanlardır.

Malkara kara iklimine sahip olup, kış ayları soğuk ve yağışlı geçmektedir. Yazlar da, genellikle sıcak ve kuraktır.

Tarihi kaynaklar Pers Kralı Kserkes zamanında Yunan şehirleri ile yapılan savaşlar ( Pers savaşları ) sırasında, Malkara’ya çok yakın olan Gürgen bayırı denilen yerde bir kalenin yapıldığı söylenmektedir. Bu kale civarında birçok yılan bulunduğundan, bu kaleye Farsça Margar ve Margaar adı verilmiştir. Malkara sözü, yılanlı mağara veya yılanlı kale anlamına gelmektedir.

Trakyanın en eski kentlerinden olan Malkara, Asya ile Avrupa arasındaki kara ve gerekse Ege ile Karadeniz arasındaki deniz bağlantısının kilit noktası üzerindeki coğrafi konumu bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu sebepten Malkara’da birçok arkeolojik, kültürel kalıntılar bulunmaktadır.

Höyükler-Tümülüsler: Bunlar Trak Krallarının ve beylerinin mezarlarıdır. İçerisinde yatanların zenginlik ve üstünlüklerini göstermek için yapılmıştır. Bunlar arasında en ünlüsü Kermeyen Tümülüsüdür. Yükseklik ve kapladığı alan bakımından Malkara ve çevre köylerinde ondan büyüğü yoktur. Yüksekliği yaklaşık 10 metredir. İlçe merkezinde bulunan Kartal Tepe, Tavşan Tepe, Kırıkali Köyü tümülüsleri ile Tufay sınırları içinde kalan iki adet tümülüs daha bulunmaktadır. Batkın, Hacısungur, Kürtüllü, Kozyörük, Sarnıç, Tekke, Pirinçeşme, Kavakçeşme, Gözsüz, Müstecep ve Yılanlı köyünde iki adet yanyana yapılmış tümülüsler bu konudaki önemli kalıntılardır.

Germeyan Kalesi: Kale, Kermeyen köyünde Taşlık Dere ve Kal’a Deresi arasında 200 dönümlük bir yerde yapılmıştır. Çok eski bir kale olup eski ismi APRİ’dir. M.S. 50 yy Roma İmparatoru Cladıus tarafından Trakya’yı Romalılaştırmak amacıyla emekli Roma subayları için kurulan antik Roma şehiridir. Bizans döneminde yerleşim önem kazanmıştır. Elmalı, Yenidibek ve Karacahil kalelerinde yıkıntı ve harabeleri hala görülebilmektedir.

Gazi Süleyman Paşa Camii: Bizanslılar döneminde kilise olduğu, Osmanlıların Malkara’yı fethi sırasında Mescit’e cevrilmiş olduğu bilinmektedir. Kitabesine göre de Yıldırım Beyazıt tarafından camiye çevrildiği anlaşılmaktadır.

Gazi Ömer Bey Camii (Çarşı Camii): Osmanlı akıncı beylerinden Turhan Bey tarafından yaptırıldığı kuvvetle muhtemel ise de, yine de akıncı kumandanlarından olan oğlu Hacı Ömer Bey’in yaptırdığı rivayetleri de mevcuttur.

Türbe ise Fatih devri akıncı kumandanı Hacı Ömer Bey tarafından (H.908-M.1570) yılında yaptırılmış ve orada yatmaktadır.

Hacerzade İbrahim Bey Camii: 1406 yılında yaptırılmıştır. Yapımcısının Mimar Sinan olduğu bilinir. Cami Türk-Bulgar Savaşı sırasında ve depremde büyük hasar görmüş, uzun yıllar ibadete kapalı kalmış, 1973 yılında tamir edilerek ibadete açılmıştır.

Baş Çeşme: Kitabesinden anlaşıldığına göre 1546 yılında (H.953) Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Camiatik Çeşmesi: Husrev Kethüda tarafından 1564 (H.971) yılında yaptırılmıştır. Halen Cami-i Atik Mahallesindedir.

Mermer Çeşme: 1572 yılında Husrev Kethüda tarafından yapıldığı kitabeden anlaşılmaktadır.

Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi: Kitabesinde 1735 (H.1147) yılında yapılmış olduğu anlaşılan bu çeşme halen Kabil çeşme olarak bilinmektedir.  UA-51204629-5