Misyon

Meslek Yüksekokulu olarak, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı Cumhuriyetin değerlerini özümsemiş, Hukukun üstünlüğüne inanan, insan hak ve özgürlüğüne saygılı, Kamu yararını gözeten, sosyokültürel değerlerimizin korunup geliştirilmesine katkıda bulunan, evrensel ahlaka sahip, etik değerlere saygılı, bilim ve teknolojiyi etkin kullanabilecek analitik düşünme gücüne sahip, ülke çıkarlarını gözeten, kaynakları en verimli şekilde kullanacak, çağdaş uygarlığı hedefleyen kaliteli ve becerikli meslek elemanları yetiştirmektir.

 

Vizyon

Bilgi üreten ve bu bilgiyi kullanan insan gücünü yetiştiren bir kurum olmanın sorumluluğuyla öğrencisi, öğretim elemanları ve tüm çalışanlarıyla bir bütün olarak toplumun gelişimine katkı sağlayacak, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.
 


UA-51204629-5