2015-02-08

Bütünleme Mazeret Sınavları, Bahar Dönemi Kayıt Yenileme vb TarihlerBütünleme Mazeret Sınavları, Bahar Dönemi Kayıt Yenileme, Tek Ders Sınavı... Tarihleri

Güz Dönemi Bütünleme Mazeret Sınavları

16.02.2015- 20.02.2015

Bahar Dönemi

 

Kayıt Yenileme

16.02.2015- 20.02.2015

Derslere başlama

23.02.2015

Tek Ders Sınavı

25.02.2015

Mazeretli Kayıt Yenileme Başvurusu için Son Gün

27.02.2015

Ders Ekle-Çıkar Haftası

23.02.2015-27.02.2015

Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Gün

06.03.2015

Arasınav, Proje ve Ödev Notlarının Otomasyona Girilmesi İçin Son Gün(Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)

05.06.2015

Derslerin bitişi

05.06.2015

Yarıyıl Sonu Sınavları

08.06.2015-19.06.2015

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Otomasyona Girilmesi İçin Son Gün
(Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)

26.06.2015

Bütünleme Sınavları

29.06.2015-10.07.2015

 

 UA-51204629-5