Malkara Meslek Yüksekokulu
NKU Radyo

 

 

 

 

 

 

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Ender ÇAKAL

 (0282) 250 - 3703
ecakal@nku.edu.tr

 

 

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Deniz AZABAĞAOĞLU

 (0282) 250 - 3710
dazabagaoglu@nku.edu.tr

     

  UA-51204629-5