2014-10-01

Namık Kemal Üniversitesi 2014-2016 Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi ve EsaslarıNamık Kemal Üniversitesi 2014-2016 Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi ve Esasları
Seçim takviminin duyurulması 22 Eylül 2014
Adaylık başvuruları                29 Eylül- 03 Ekim 2014
Adayların seçim kampanyaları 29 Eylül -12 Ekim 2014
ABD/Bölüm/Program temsilcisi seçimi
Birinci tur 13 Ekim 2014
İkinci tur 14 Ekim 2014
Üçüncü tur 15 Ekim 2014
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO Öğrenci Temsilcisi Seçimi 16 Ekim 2014
Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurultayı 20 Ekim 2014 Saat 14:00
 

 -Seçimden en az bir hafta önce adaylık ilan edilmiş olmalı.

-Seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütülebilir.

- Bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcileri bir defaya mahsus 2 yıl süre için seçilir.

-Fakülte, Meslek Yüksekokulu  ve Enstitülerde her bir bölüm/program/anabilim dalı için seçilen temsilciler bir araya gelerek 2 yıl için Birim Öğrenci Temsilcisini seçer. Seçimde salt çoğunluk aranır.

- Bölüm/program/anabilim dalı temsilcileri ile birim öğrenci temsilcilerinin 2 yıllık süre dolmadan herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları halinde ilgili akademik birimin tespit edeceği seçim takvimi çerçevesinde seçim yenilenir ve kalan süre için temsilci seçilir.

- Birinci tur seçimlerde,  seçimin yapıldığı Bölüm/program/anabilim dalı kayıtlı öğrencilerinin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ının, ikinci turda en az %50’sinin seçime katılması şarttır.  Üçüncü turda katılma şartı aranmaz. İlk iki tur seçimlerde salt çoğunluğun oyunu, üçüncü turda en çok oyu alan aday iki yıl için Öğrenci Temsilcisi seçilir.

- Tüm turlarda oy kullanabilecek toplam öğrenci sayısı, oy kullanan öğrenci sayısı ve kazanan adaylar ile aldıkları oy sayılarına ilişkin bilgiler tutanak halinde Rektörlüğe gönderilir.

 

 UA-51204629-5