Malkara Meslek Yüksekokulu
NKU Radyo

 

 

 

Staja Başlama

Staja başlayacak öğrenci aşağıda belirtilen belgeleri hazırlamakla yükümlüdür.

  1. Staj Başvuru Formu
  2. Sağlık Provizyon Sorgulama Belgesi
  3. Nüfus Kağıdı Örneği

 Öğrenci, Staj Başvuru Formu ile birlikte diğer belgelerini Staj Komisyonuna veya Staj Danışmanına onaylatır. Öğrenci, onaylanan belgeleri staj takvimine göre belirlenecek ve ilan edilecek tarihlerde Meslek Yüksekokulu staj işlerinden sorumlu personele teslim eder.

Yukarıdaki işlemleri yapmayan öğrencinin stajı kesinlikle kabul edilmez. Öğrenci, staj yerini ve tarihini Staj Komisyonuna bilgi vermeden değiştiremez ve değiştirdiği takdirde yapılan staj geçerli sayılamaz.

Staj dosyası ile ilgili esaslar Staj Komisyonu önerisiyle Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

 2021-2022 Akademik Yılı Staj Duyurusu

Staj ile ilgili matbu evraklar (staja başlama, staj dosyası vb) için tıklayınız.

MYO Staj Yönergesi

Staja Başlama İşlemleriUA-51204629-5