2014-10-23

Uzaktan Eğitim Derslere Devam Zorunluluğu Var mı 

Uzaktan Eğitim Derslere Devam Zorunluluğu Var mı?
 
Uzaktan öğretimde fiziksel devam zorunluluğu yoktur. Ancak öğrencilerin canlı derslere katılımları, canlı dersleri daha sonradan izlemeleri, e-ders paketi kullanımları öğretim yönetim sistemi tarafından kayıt altına alınmaktadır. Dersin öğretim elemanı istediği zaman öğrenci aktivitelerinin raporunu görebilmektedir. 
 
Üniversitemizdeki uzaktan öğretimde derslere devamla ilgili konu "NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ" ile düzenlenmiştir. Söz konusu yönergede Madde 12-4 te "Uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerde öğretim dönemi içerinde yapılan canlı derslere çevrimiçi veya çevrimdışı %70 oranında devam zorunluluğu veya video derslerinin %70 oranında izlenme zorunluluğu vardır." ibaresi yer almaktadır. 

 

 UA-51204629-5